Firmainformasjon

Hva er egentlig Heimdall Net Defense?

Heimdall Net Defense

Heimdall Net Defense, eller bare Heimdall, ble stiftet i januar 2001. Firmaet tilbyr sikkerhetsopplæring og -rådgivning for utviklere av webbaserte tjenester.

De følgende punktene forsøker å forklare noe av motivasjonen bak stiftelsen:

  • Stadig flere webløsninger baserer seg på egenutviklet programvare laget i ASP, PHP, Perl, Java Servlets, og liknende arkitekturer.
  • Sikkerhet på applikasjonsnivå er nærmest et ikke-tema i eksisterende litteratur for webutviklere. Noen lærebøker gjør endog de groveste sikkerhetsfeil.
  • Eksisterende sikkerhetsfirma fokuserer på sikkerhet i nettverk, operativsystem og standard programvare. Selvfølgelig svært viktig, men de ser lite på applikasjonslogikk.
  • "Vår brannmur sikrer din E-løsning", sier reklamen. Brannmuren må imidlertid ha åpninger for å kunne tilby tjenester mot Nettet, og hjelper derfor lite mot feilprogrammerte tjenester.
  • Flere titalls websteder ødelegges daglig av vandaler, og vi leser stadig oftere om sensitiv informasjon som kommer på avveie.

Kunnskap om datasikkerhet er dessverre en mangelvare hos mange utviklere av webløsninger. Heimdall ønsker å gjøre noe med problemet. Vi ønsker å bidra til at datasikkerhet står like sentralt som brukervennlighet, gjenbrukbarhet, effektivitet, og annet vi lærer viktigheten av i vår utdannelse.

Ser du et behov for økt kompetanse hos ditt team av utviklere? Ønsker dere å levere sikrere webløsninger? Ta gjerne kontakt for å finne ut hva Heimdall kan gjøre for dere.

 

Bak opprettelsen og den daglige driften av Heimdall står en entusiast med mange års erfaring som utvikler på ulike platformer. Andre konsulenter fra ulike firma trekkes inn som støttespillere ved behov.

Heimdall Net Defense DA er registrert i Foretaksregisteret som NO 982 916 860 MVA.


 
"fordi websikkerhet er mer enn brannmur og kryptering"