Diverse tekster

Om sikkerhet i webapplikasjoner

Heimdall Net Defense

Publisert

Client-side Trojans, eller: Hvordan stjele penger ved å sende en mail

Juni 2002. Om hvor lett man kan lure noen til å utføre en webhandling de ikke ønsker, og hvordan utviklere kan programmere for å unngå lureriet. En sønderklippet versjon ble publisert i Computerworld 49, august 2002.

Websikkerhet: Mer enn brannmur og kryptering

Juni 2001. Om forskjell på infrastruktursikkerhet og applikasjonssikkerhet, og om problemer som kan oppstå hvis utviklere tror sikkerhet er noe driftsgutta håndterer alene. Fokus på "SQL Injection". Publisert i Computerworld 47, juni 2001.

Så enkelt er det å lage et sikkerhetshull

August 2000. Om trivielt sikkerhetshull i Lærerlagets webtjeneste. Publisert i Computerworld 58, august 2000.

Upublisert

Using Binary Search with SQL Injection

August 2003. On extracting secrets using binary search through scripts vulnerable to SQL Injection.

Why Clear Text Passwords are Bad, and How to Avoid Them

November 2001. Why it's a bad idea to store clear text passwords in a database.

Utvalgte innlegg i mailinglister

Why Escaping Quotes Will not Always Help

vuln-dev, May 2002. Thoughts on passing data to sub-systems and being ignorant.

On HTML Sanitizing on the Input Side

vuln-dev, March 2002. Thoughts on separating input validation and passing of data to sub-systems.

Splitting Input Validation and Meta Character Escaping

vuln-dev, March 2002. Why meta character handling is not the same as input validation.

Cross-site Scripting and Timing When Stealing Sessions

vuln-dev, January 2002. Examples on how timing may not be an issue when stealing session cookies with Cross-site Scripting.

On Client-side Trojans: Controlling MSIE Sessions from Outlook

webappsec, November 2001. How malicious mails with scripts, read using Outlook, may control an authenticated HTTPS session in Internet Explorer.


 
"fordi websikkerhet er mer enn brannmur og kryptering"